Yoga reglement

YOGA REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Door reservatie van een yogales, ga je akkoord met het volledige onderstaande reglement en onze algemene voorwaarden.

0. Huisregels

Wees steeds aanwezig wanneer je een les gereserveerd hebt. Indien je last minute toch verhinderd bent, graag een berichtje naar je teacher of via de yoga whatsapp groep. 

Kom op tijd naar de les. De ruimte gaat open 15 min. voor aanvang van de les. Zorg dat je ten laatste 5 minuten voor het aanvangsuur geïnstalleerd bent zodat je rustig de les kan beginnen. We starten steeds stipt.

Zet je gsm uit tijdens de les. Voor je schoenen en jas is een plekje voorzien buiten de zaal. We adviseren je geen waardevolle dingen mee te nemen naar onze activiteiten.

Matjes en ander materiaal is voorzien, uiteraard mag je je eigen matje ook meebrengen. Draag zorg voor het materiaal dat Yoga by Well je ter beschikking stelt. Vergeet niet het gebruikte matje proper te maken na de les met de daartoe voorziene reinigingsproducten en al het gebruikte materiaal terug op te bergen op de daarvoor voorziene plaats. 

Laat afval achter in de daartoe voorziene vuilbakjes.

Draag comfortabele kledij (voorzie voor Yin Yoga iets warmere kledij).

Zorg voor persoonlijke hygiëne, de les is op blote voeten.

Breng wat water of thee mee om je tijdens de les goed te hydrateren.

Eet niet of bij voorkeur slechts een lichte maaltijd vlak voor de les.

De ruimte, workshops en lessen zijn niet toegankelijk onder de 16 jaar ofwel onder toezicht van een ouder die zelf ook deelneemt aan de lessen, workshops, ….

______________________________

1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de lessen gebeurt op eigen risico. Bij gezondheidsproblemen raadpleeg je best vooraf een huisarts of specialist. Informeer je yogadocent steeds over gezondheidsproblemen, klachten of blessures zodat rekening kan gehouden worden met eventuele beperkingen en alternatieven kunnen worden aangereikt. We geven echter geen actieve individuele begeleiding, ook bij een aangepast programma blijft de deelname geheel op eigen risico en is het aan jou om in te schatten wat je aankan.

1.2. Yoga by Well en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige materiële,  immateriële schade en/of lichamelijke schade gemengd als gevolg van enig ongeval of letsel dat de deelnemer oploopt in onze ruimtes, bij het gebruik van ons materiaal en/ of ten gevolge van de activiteiten verricht tijdens onze lessen, workshops, ….

1.3. Yoga by Well en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van of schade aan persoonlijke bezittingen van de deelnemer.

1.4. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen en/of enig materiaal dat door Yoga by Well ter beschikking wordt gesteld en/of materiaal of eigendommen van derden, dient te worden vergoed door desbetreffende deelnemer. 

1.5. Zwangerschap: als de deelnemer wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Vraag steeds advies aan je huisarts of specialist.

1.6. Elke vorm van ongewenst of storend gedrag wordt niet toegestaan tijdens een les, workshop of retreat. Wordt dit gedrag toch waargenomen dan houdt Yoga by Well zich het recht voor om de toegang te weigeren of te vragen de ruimte te verlaten. 

______________________________

2.Reservatie, betaling en annulatie

Het tarief bevat uitsluitend de deelname aan de activiteiten van Yoga by Well. Eventuele gemaakte onkosten, extra’s, aankopen,… om deel te nemen aan deze activiteiten komen bijgevolg uitsluitend ter uwen laste.

 

2.1. Wekelijkse lessen

2.1.1. Reserveren van een les is verplicht. Reservatie zonder voorafgaande betaling, is niet mogelijk. Reserveren kan tot een uur voor aanvang van de les.

2.1.2. Een eenmalige les of beurtenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.1.3. Beurtenkaarten kunnen niet gebruikt worden voor het volgen van workshops, reeksen of retreats.

2.1.4. De deelnemer kan een les annuleren tot 24u voor aanvang bij voorkeur via whatsapp of sms aan de teacher. In dit geval, komt het gereserveerde punt opnieuw vrij, onafhankelijk of je via een beurtenkaart of een eenmalige les geboekt hebt. Je ontvangt steeds een mail ter bevestiging.

Dien je de les toch binnen de 24u te annuleren? Dan is het nog steeds fijn als je je yogadocent bericht. In dit geval wordt je beurt wel aangerekend.

2.1.5. Wachtlijst: als alle plaatsen in een les zijn ingenomen, kan je een reservatie toevoegen op de wachtlijst. Je krijgt een mail op het moment dat je inschrijving in de les bevestigd wordt. De betaling voor de les is op dat moment definitief. Word je, minder dan 24u voor de les, door ons verwittigd en beslis je alsnog om niet van je beurt op de wachtlijst te genieten, wordt de les niet aangerekend.

2.2. Workshops en yogareeksen

2.2.1. Reservatie van een workshop of yogareeks is definitief na overschrijving van het volledige bedrag.

2.1.2. De inschrijving voor een workshop of yogareeks is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.2.3. Annulering kan kosteloos tot een maand op voorhand. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag in rekening gebracht, tenzij je voor een vervanger zorgt die je plaats inneemt.

2.2.4. Bij onverwachte afwezigheid om medische reden, wordt de helft van het bedrag teruggestort, mits voorleggen van een doktersattest.

2.3. Yogaweekends en yogaretreats

2.3.1. Reservatie van een yogaweekend of yogaretreat is definitief na overschrijving van het volledige bedrag.

2.3.2. Door betaling van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

2.3.3. De betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding uitgevoerd te zijn.

2.3.4. Annulering door de deelnemer:

a) Annulering kan kosteloos tot drie maand vóór vertrekdatum.

b) Bij annulering binnen de drie maand vóór vertrekdatum wordt het volledig bedrag in rekening gebracht. Het is toegestaan om zelf voor een vervanger te zorgen die je plaats inneemt, in dat geval wordt er geen kost aangerekend. Deze vervanger moet binnen de maand en uiterlijk twee weken voor vertrekdatum bevestigd zijn.

c) Bij onverwachte afwezigheid om medische reden, wordt de helft van het bedrag teruggestort, mits voorleggen van een doktersattest.

2.3.5. Annulering door de organisatie:

a) De organisatie heeft het recht een yogaweekend of yogaretreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder (maar niet exhaustief) onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering heeft de
deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

b) De organisatie heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een (yoga)docent(e) wegens ziekte of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. In dat geval wordt voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger gezorgd. De deelnemers worden hier voor aanvang per mail over ingelicht.

______________________________

3. Geldigheid van de beurtenkaarten

3.1. De beurtenkaarten zijn geldig voor alle yogalessen en dit gedurende 12 maanden. De beurtenkaarten zijn niet geldig voor voor themalessen, workshops, reeksen of retreats.

3.2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelname binnen de vastgelegde termijn, vindt er geen terugbetaling plaats van het lesgeld. De betaling is onomkeerbaar. Yoga by Well stort geen geld terug.

3.3. Bij langere ziekte en bij zwangerschap kan in overleg met Yoga by Well de beurtenkaart voor bepaalde tijd worden opgeschort. Verlenging kan alleen op vertoon van een geldig doktersattest.

______________________________

4. Wijziging in uurrooster, prijzen, vakantie en annulering lessen

4.1. Yoga by Well kan het lesrooster wijzigen.

4.2. Yoga by Well behoudt zich het recht om haar prijzen aan te passen. 

4.3. Er wordt geen les gegeven tijdens de zomervakantie. 

4.4. In geval van annulatie vanwege Yoga by Well, wordt dit tijdig gecommuniceerd per e-mail, op de website, via social media en ‘live’ in de les. Wanneer er onverwachts een les vervalt wegens onvoorziene omstandigheden dan komt de beurt automatisch terug beschikbaar.

______________________________

5. Persoonlijke gegevens

5.1. Om onze activiteiten uit te kunnen voeren zullen wij over de nodige gegevens beschikken zoals e-mail adres, telefoonnummer en adres. Deze gegevens zullen op zorgvuldige wijze worden beheerd en bijgehouden door onze eigen medewerkers. De gegevens worden enkel aangewend voor de organisatie van lessen, workshops of retreats. Wij doen dit alles binnen het raam van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien je inzage wenst in je persoonsgegevens, een wijziging wenst door te voeren en/of een schrapping wenst te vragen, dan kan je ons steeds contacteren op volgend adres: yoga.vuurvlinder@gmail.com.

De volledige privacy policy is consulteerbaar op de website (zie: https://well.soulflower.be/privacy/)

5.2. Tijdens de yogalessen worden soms foto’s gemaakt. Er zal aan het begin van de les altijd uitdrukkelijk toestemming gevraagd worden aan de aanwezigen en deze hebben het recht om te weigeren. De foto’s kunnen – mits toestemming – gebruikt worden op de website of sociale media kanalen. 

______________________________

6. Contact

Via de website, nieuwsbrief, facebook en whatsapp groep, houden we je op de hoogte van het reilen en zeilen van Yoga by Well.

Bij eventuele vragen en/of klachten kan je steeds persoonlijk terecht bij Annekatrien en Virginie of via yoga.vuurvlinder@gmail.com. 

______________________________

7. Toepasselijk recht en geschillen

Op de algemene voorwaarden en het huisreglement is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 

In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het Privacybeleid, zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd. Alvorens een stap te zetten in de richting van een gerechtelijke oplossing van een geschil, gaat u ermee akkoord dat beide partijen dit in onderling overleg proberen op te lossen, en waar aangewezen, met behulp van bemiddeling.

Scroll naar boven